Warga, onverwachts bruisend!
Home » Het dorp Wergea » Wapen van Wergea

Wapen van Wergea

Vlag en wapen van Wergea

Het Wargaster wapen is als volgt samengesteld. Een zilveren vlak, met in het midden een blauwe golvende baan. In het bovenste zilveren vlak twee rode tandwielen, in de golvende blauwe baan een gouden schaats en in het onderste zilveren vlak drie rode vissen. De twee tandwielen, normaal in elkaar grijpend, geven de samenwerking of coöperatieve gedachte aan welke zo kenmerkend is voor Warga. Voorbeelden hiervan zijn: Oprichting van de eerste coöperatieve zuivelfabriek van West-Europa in 1886 en de Bond van Zuivelfabriekarbeiders opgericht in 1900, welke door de vele fusies in 1998 uitmondde in FNV Bondgenoten. De schaats staat hier als symbool voor de bedrijfsmatige schaatsenfabricage, welke zich vanuit de twee kernen Warga en IJlst over Friesland verbreidde. In Warga zijn een 25-tal namen van schaatsenmakers bekend. De Golvende blauwe baan geeft aan dat Warga is ontstaan langs het riviertje het 'Ald Djip'en zich later doorontwikkelde langs de Wergeasterfeart, die dit Ald Djip kruist. De Drie rode vissen geven aan dat zicht rond het dorp oorspronkelijk drie visrijke meren hebben bevonden, de Grutte Wergeastermar, de Lytse- of Jornahústermar en de Himpensermar. Ze zijn als polders nog goed in het landschap herkenbaar.

Het wapen van Warga: 

De vlag van Warga bestaat uit twee banen blauw en wit en in de verhouding 2:1, met in de blauwe baan een gele schaats.