Warga, onverwachts bruisend!
Home » Geografie » Verkaveling

Verkaveling

Zoals hieronder te zien is in en om Warga sprake van onregelmatige blokverkaveling. Het donkergroene in het landschap staat voor de onregelmatige verkaveling. Het gele gebied in het noorden van Warga staat voor de aanwezigheid van een zuivelfabriek. Deze is tegenwoordig echter niet meer aanwezig. Maar zoals elders op deze site te lezen valt stond hier vroeger een grote zuivelfabriek. Vandaar ook de straatnaam Fricoweg.

Er is van enkele gebouwen, zoals de beide kerken te zien uit welke eeuw ze stammen. Hetzelfde geld voor enkele andere oude boerderijen/ woningen aan de rand van het dorp. 

Ruimtelijke ordening:

Warga is opgebouwd rondom een terp. Het is dan ook een terpdorp. Straten en pleinen zijn redelijk geordend, al moeten we vermelden dat je, wanneer je kijkt naar de verdeling tussen industrie, en woonhuizen, kunt zeggen dat er van ordening niet veel sprake is. Bedrijven staan soms tegenover woningen, of zelfs er tussenin. Het stratenpatroon is dus wel geordend, met een duidelijk hoofdweg, met aansluitend vele zijwegen, maar doordat industrie en woonruimte door elkaar heen 'staat' is er van ordening nauwelijks sprake.