Warga, onverwachts bruisend!
Home » Geografie » Grondgebruik

Grondgebruik

Grondgebruik:

Rondom Warga wordt het land gebruikt door verschillende argrarische bedrijven. Deze bedrijven leggen zich grotendeels toe op de veeteelt, maar een aantal focust zich ook op de akkerbouw. Als we ten westen van Warga kijken zien we dat de grond gebruikt wordt als grasland. Deze grond is dus geschikt voor veeteelt. Veelal gaat het hierbij om koeien en schapen als vee. Een enkele keer ook paarden. De koeien en schapen leveren melk af, waar natuurlijk vele producten van kunnen worden gemaakt. Schapen leveren daarnaast ook nog eens wol op.

Ten zuiden van Warga wordt het gebied meer gebruikt voor akkerbouw. En aangezien de bodem in dit deel van Friesland bestaat uit zeeklei, worden gewassen als aardappelen, mais, bieten en graan verbouwt. Deze gewassen doen het goed op zeekleibodems. Ten oosten van Warga vinden we ook vooral veeteelt, ook hier lopen vooral koeien en schapen door de weides.  

Een weide aan de oostkant van Warga, geschikt voor veeteelt.

Aan de noordkant van het dorp vinden we ook vooral weides voor het vee. Om het hele dorp heen gekeken kunnen we constateren dat er meer veeteelt voorkomt, dan dat er akkerbouw voorkomt. Dit lijkt opvallend, aangezien zeeklei uitermate geschikt is voor het verbouwen van gewassen. Echter als we op de volgende pagina kijken, bij de grondsoort, zien we dat er een groot gebied bij Warga is waar zware zeeklei voorkomt. Dit is een stuk minder geschikt voor akkerbouw dan lichtere zeeklei.

Moestuinen:

Tegenwoordig zijn is in Warga aan de oostkant van het dorp, vlakbij de begraafplaats een moestuin te vinden. Over moestuinen in het verleden hebben we niet veel informatie kunnen vinden.

Maak een Gratis Website met JouwWeb