Warga, onverwachts bruisend!
Home » Het dorp Wergea » Molens in Warga

Molens in Warga

Molens in Warga:

 Ooit stonden er grote oliemolens in Warga op de Nieuwe Hoek, en aan de overkant van Hilleburen. Ook bij de voormalige Wargastermeer- en Jornahuistermeer stonden vroeger molens, in dit geval watermolens. Het blijkt zelfs dat er ooit vier molens in Warga stonden. Daarnaast stonden er ook rondom het dorp, op het platteland verschillende watermolentjes. Deze bemaalden de polders rondom de boerderijen. Van deze molens is ook geen enkele meer over gebleven.


 In 1830 telde het dorpsgebied van Warga nog zo'n 35 watermolentjes. Deze molens zorgden ervoor dat het land niet te nat werd. Vanaf het moment dat er dijkjes werden aangelegd om de landerijen te beschermen, werden ook molens noodzakelijk, om het teveel aan water af te voeren. toen in het begin van de 20e eeuw de watschappen opkwamen, werden gemalen aangelegd om de molens te vervangen. Dit koste namelijk veel minder geld. De laatste molen die sneuvelde was de Spinnenkop. Deze molen ging ten onder in 1948 tijdens een heftige storm.

 Het restant van de molen Spinnenkop na de storm in 1948.

In Warga stond ook nog een zeskantige molen, welke ook bedoeld was als bemaler van landerijen. Deze molen werd in 1922 gesloopt.

Bovenstaande molen stamt uit het jaar 1650. Ook deze molen werd gebouwd voor de bemaling van landerijen. Deze molen heeft twaalf eigenaars gekend in de periode tussen 1650 en 1919. De laatste molenaars van deze molen deden het werk 45 jaar. De laatste molenaars werd na afbraak van de molen beheerder van het naastgelegen gemaal.

In 1829 werd de tweede industriemolen gebouwd, waarna de eerste afgebroken werd. Deze molen werd in 1917 afgebroken. Er is niets bekend over wat er in deze molen geproduceerd is, aangezien adminstratie van deze molen niet bewaard is gebleven.

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb