Warga, onverwachts bruisend!
Home » Het dorp Wergea » Het geloof in Wergea

Het geloof in Wergea

De kerken:

Warga heeft als een van de weinige dorpen in Friesland twee kerken. Er staan in het dorp zowel een Rooms-Katholieke- als een Nederlands Hervormde kerk. 

In de tweede helft van de 15e eeuw werd de al in de 12e eeuw gebouwde Roomse kerk van Warga uitgebreid en verfraaid. Het gebouw, dat gebruikt werd door de Rooms-Katholieken, stond midden in het dorp bij de kruising van land- en waterwegen op de plaats waar tegenwoordig de Nederlands-Hervormde kerk staat.

In 1580 ging Friesland officieel over op het Hervormde geloof. In vele dorpen en steden in Friesland werden tijdens deze periode vernielingen aangericht in Rooms-Katholieke kerken. In de 18e eeuw kreeg de katholieke parochie een klein kerkje in de Jornahuister meer. Het oudste bezit van deze parochie was een wierookbrander uit 1766, wat doet vermoeden dat de bezittingen van de eerdere Rooms-Katholieke kerk vernield zijn bij de overgang naar het Hervormde geloof in 1580. Bewijzen hiervoor zijn echter nooit gevonden.

In de 19e eeuw kwamen er nog enkele rijkdommen bij voor de Rooms-Katholieke kerk, veelal van gevuld zilver. De Rooms katholieke kerk is tot heden nog in gebruik.

De Nederlands hervormde kerk echter, is sinds 1975 in gebruik als cultureel centrum. Dit om de sloop van deze kerk tegen te gaan. Door de ontkerkelijking sinds de jaren 60 van de vorige eeuw werden beide kerken in Warga steeds minder bezocht.