Warga, onverwachts bruisend!
Home » Geografie » Bevolking

Bevolking

Wergea - Gemeente Boarnsterhim 

Bij de laatste bevolkingstelling in 2009 had Warga 1640 inwoners. Waarvan (toevallig) 820 mannen en 820 vrouwen. De verdeling van bevolkingsgrootte per leeftijdsgroep kunt u hierboven zien.

Leeftijd (2009)

 0 tot 15: 21%

 15 tot 25: 10%

 25 tot 45: 25%

 45 tot 65: 29%

 65 en ouder: 15%

In 2007 was er sprake van een geboorteoverschot van 2. Er worden 2 keer zoveel mensen geboren als dat er mensen sterven.

 Geboorte (2007): 10

 Sterfte (2007): 5

Het aantal niet westerse allochtonen in Warga lag in 2009 op 2%. Wat betekent dat er 32 niet westerse allochtonen zich gevestigd hebben in het dorp. 

De bevolkingsdichtheid in Warga is relatief hoog:

 Bevolkingsdichtheid: 125 personen per km2  

Aan bovenstaande staafjes is af te lezen dat het aantal huishoudens met kinderen het meest voorkomt in Warga. Het aantal huishoudens zonder kinderen ligt een stuk lager, gevolgd door de 1 persoonshuishoudens.

Samenstelling huishoudens (2009)

 Eenpersoonshuishoudens: 28% = 190 huishoudens.

 Huishoudens zonder kinderen: 32% = 218 huishoudens.

 Huishoudens met kinderen: 40% = 272 huishoudens.

 Aantal huishoudens: 680

 Gemiddelde grootte: 2,4 pers.

 In 2005 was 64% van de beroepsbevolking ook daadwerkelijk aan het werk. Dit betekent dat de werkloosheid relatief hoog lag in het dorp. Als we kijken naar het inkomen van de inwoners valt dan ook het relatief hoge aantal mensen met een laag inkomen op. We hebben geen gegevens kunnen vinden over de verhouding tussen huur & koopwoningen, maar aangezien er een flink aantal mensen wonen met een laag inkomen, zal het percentage huurwoningen waarschijnlijk ook hoger liggen dan het aantal koopwoningen.

Arbeid

 Werkzame personen (2005): 1050 mensen = 64% (van bevolking 15-64 jaar)

 Bijstandsuitkeringen (2008): 28 per 1000 huishoudens

Inkomen (2007)

 Gemiddeld: 17.400 euro per inkomensontvanger

 Lage inkomens: 40%

 Hoge inkomens: 17%

Wonen

 Gemiddelde woningwaarde (2007): 170.000 euro (WOZ)

 Aantal woningen (2008): 710

Het valt op dat een groot aantal inwoners in 2009 een personenauto had. In vrijwel elk huishouden in het dorp heeft men wel een personenauto. Er zijn ook een aantal bedrijfsvoertuigen en tweewielige motoren te vinden.

Motorvoertuigen (2009)

 Aantal personenauto's: 745

 Aantal bedrijfsmotorvoertuigen: 95

 Aantal motortweewielers: 65

 Aantal personenauto's per huishouden: 1,1

 Personenauto's per km2: 57

De bron van deze informatie over de bevolking van Warga is: Gemeente Boarnsterhim, deze informatie is na te lezen op: http://garyp.straatinfo.nl/buurtgegevens/Wergea+-+Gemeente+Boarnsterhim/