Warga, onverwachts bruisend!
Home » Het dorp Wergea » Toponiemen

Toponiemen

In Warga komen verschillende straatnamen voor die te herleiden zijn naar vroegere geografische kenmerken/ plaatsen in het landschap.

Het eerste toponiem waar we bij stilstaan is de Fricoweg. Hieronder op de foto gezet.  

Deze straatnaam verwijst namelijk naar de eerste cooperatieve zuivelfabriek die gevestigd was aan deze weg. In 1886 werd in Warga besloten door een groep melkveehouders dat ze samen een zuivelfabriek op zouden zetten, en ook samen hiervoor de rekeningen betaald zouden worden.

Het volgende toponiem wat we behandelen is: kerkbuurt. 

Het is uiteraard duidelijk dat dit toponiem verwijst naar de buurt rondom de kerk, of in dit dorp, kerken. Dit is het gedeelte van het dorp dat het oudste is. Verder zijn beide kerken gebouwd op een terp.  

Een volgend toponiem wat we tegengekomen zijn is de Kleijstrjitte. Deze straatnaam verwijst naar de grondsoort waaruit de bodem in en om Warga bestaat. 

   

Aan de Wargastervaart vinden we een straat die Groteburen heet. Deze straat behoorde al tot de dorpskern in 1718. Groteburen is hieronder te herkennen als de zijstraat naar rechts in het midden van de afbeelding. 

De schotanuskaart anno 1718.

 

Even verderop vinden we de Himpensereed, welke verwijst naar het vroegere hempensermeer. Welke op een gegeven moment is drooggemaald. Nu vinden we aan deze weg, boerderijen met zowel akkers als weilanden.

Een aantal straten verderop is de Terp te vinden. Deze straatnaam verwijst naar de opgehoogde stukken land waar het dorp ooit op is ontstaan. Was het ooit knokken om het hoofd boven het water te houden in Warga, tegenwoordig is er, afgezien van de Wargastervaart nauwelijks nog water te vinden in het dorp. 

Maak een Gratis Website met JouwWeb