Warga, onverwachts bruisend!
Home » Geografie

Geografie

De ligging van Warga:

Warga ligt ten Zuidoosten van Leeuwarden in de gemeente Boarnsterhim. Tot de gemeentelijke herindeling van 1984 maakte het dorp deel uit van de gemeente Idaarderadeel. Sinds 1989 is de officiƫle naam van het dorp het friestalige Wergea.