Warga, onverwachts bruisend!
Home » Het dorp Wergea » Ambachtelijke herkenningspunten

Bezienswaardigheden

Wergea heeft enkele fraaie bezienswaardigheden: 

Opvallend zijn de twee bijna identieke kerktorens die het dorp de bijnaam geven "it doarp mei de twa tuorren". Ze zijn vanuit alle windrichtingen op afstand al goed te zien.

Cultureel centrum de Bidler:

In het centrum nabij de brug staat de voormalige Nederlands Hervormde Kerk. Deze is omgebouwd tot cultureel centrum en daardoor bespaard gebleven voor de sloophamer. De naam "De Bidler" is afkomstig van brêgebidler, de grote hoeveelheid geld die nodig is, om het gebouw in een goede en funktionele staat te brengen en te houden sterkt de naamgeving.

 

Katholieke kerk H.Martinus: 

De andere helft van het befaamde duo is de nog dienstdoende Katholieke kerk. Het schitterende gebouw staat rijzig aan de weg richting Wartena. Beide kerktorens zijn ondergebracht in Stichting "De Twa Tuorren"

Afkes Tiental: 

Wereldberoemd is het boek "Afkes Tiental"na verloop van tijd geworden. Het Wergeastergezin Veenstra dat beschreven wordt in het boek is vereeuwigd in brons. Het door Suze Berkhout ontworpen beeld staat in het plantsoen aan de Nieuwe Leeuwarderweg.

In 1903 kwam het boek "Afkes Tiental" uit. De eerste jaren werd het slecht verkocht, tot 1906, toen het plotseling in de belangstelling kwam. Momenteel is het boek in vele talen gedrukt. In het boek geeft Sjoukje Bokma-de Boer - pseudoniem Nynke van Hichtum - de eerste vrouw van Mr. Pieter Jelles Troelstra, op prachtige wijze het lief en leed van een Fries arbeidersgezin weer tegen het eind van de vorige eeuw.
Hoe kwam zij, een dame uit hogere kringen, aan haar stof? Hiltje Feenstra, in het boek later Wiepkje, is gedurende 2 jaar dienstbode bij haar, in het huis aan de Verlengde Schrans in Leeuwarden, geweest. Van haar en uit haar bezoeken aan moeder Afke, in werkelijkheid Harmke Feenstra-Tuinstra, heeft de schrijfster de gegevens voor haar boek gehaald.
Het Afkes Tiental-beeldje staat aan de Nieuwe Leeuwarderweg en is in 1970 onthuld door de, toen nog in leven zijnde, zoon Ale Feenstra (in het boek lytse Wiebe) en kleindochter Harmke Wijma-de Vries. Prinses Margriet woonde de onthulling bij, evenals mevr. Tjits Eisenga-de Groot, die het Afkes-Tiental-boek in het Fries vertaalde. Het huisje waar Marten en Afke met hun tien kinderen (eigenlijk twaalf, want nadat het boek uitkwam, werden er nog twee spruiten geboren), stond achter het huis aan de Hilleburen 8. De steeg er naar toe bestaat nog.

Museum 'Ald Slot':

Wie het boek "Afkes Tiental"leest komt daarin fragmenten tegen, waarin een Slot beschreven wordt met daaromheen een gracht. Achter het slot lag een bos waar in de winter hout gesprokkeld werd om de kachel te stoken. Een poort verschafte toegang tot wat we nu noemen Het Ald Slot. Het karaktervolle pand leent zich uitstekend voor exposities. De sfeer van vervlogen tijden is hier tegenwoordig ook letterlijk te proeven.

 

 

 

Voormalige Bakkerij, Gele Eker 2, gevel uit 1663:
Het uit geeltjes opgetrokken oudste monumentale pand wat Wergea heeft, is zeker ook een bezoekje waard.

Familiewapen-gevel: Popma Gasthuis, Kleine Buren 19:
De Kleine- en de Grote Buren lopen parrallel aan de Wergeastervaart (vanaf de brug richting zuiden). Aan de Kleine Buren is het Popma Gasthuis te vinden. Weduwen konden in vroeger dagen onderdak krijgen in dit gasthuis.

Urinoir, Grote Buren:
Alhoewel klein van stuk; tijdens een kuiertocht door het dorp, voor de boodschappende pleziervaarder, maar ook voor de bevolking van de Havensbank kan dit een welkome voorziening zijn. Sinds 1999 staat dit kleinste gebouw op de monumentenlijst.