Warga, onverwachts bruisend!
Home » Geografie » Grondsoort

Grondsoort

Warga is gebouwd op een gebied met klei. Aan de westkant van het dorp is sprake van lichte klei, terwijl de rest van het dorp zich boven zware klei bevindt. Ook komen er gedeelten voor met zavel. Dit is een mix tussen klei en zandgronden. Ten oosten van Warga bevindt zich een gedeelte met veengronden. Als je verder naar het zuidoosten zou gaan kom je veel meer veengronden tegen, terwijl je verder ten westen van Warga meer zavel tegenkomt.

Hoe komt het dat de bodem er zo uitziet?

Dit heeft alles te maken met het verleden. Ooit stroomde over dit land de zee, waar nu weilanden en akkers liggen stroomden toen liters water. Toen de zee uiteindelijk getemd was, bleef er aangeslibt land over. Dit was in veel gevallen zware zeeklei, of op enkele plaatsen zavel. Het veen is gevormd in een periode met een vochtoverschot, waarschijnlijk tijdens de overgang van een naald- naar een loofbos. Meer over het onstaan van veen kunt u vinden op de link die wij onder aan de pagina vermelden.

Wat zijn de gevolgen van de grondsoort in en om Warga voor bijvoorbeeld het grondgebruik? 

Uiteraard zijn er gevolgen voor bijvoorbeeld agrarische bedrijven. Een bepaald gewas kan niet groeien om zware zeeklei, maar wel op zavel. Dan heeft deze boer vaak maar een mogelijkheid, en dat is overgaan op een ander gewas, of kiezen voor veeteelt.

 

Het ontstaan van veen: http://nl.wikipedia.org/wiki/Veen_(grondsoort)#Nederland_2