Warga, onverwachts bruisend!
Home » Bronvermelding + links

Bronvermelding + Links

Bronnenlijst site warga:

Gemeente Boarnsterhim, (2009). Buurtgegevens Wergea. Geraadpleegd op 17 Juni 2012, http://garyp.straatinfo.nl/buurtgegevens/Wergea+-+Gemeente+Boarnsterhim/

EDUGIS Nederland, (2012) Nederland. Geraadpleegd op 16 Juni 2012, http://kaart.edugis.nl/nederland.html

Provincie Friesland , (2012) Kaarten over Friesland . Geraadpleegd op 15 Juni 2012, http://www.fryslan.nl/sjablonen/1/infotype/news/page/view.asp?objectID=36487&currentPage=1

Wikipedia- meerdere auteurs, (2012). Warga. Geraadpleegd op 17 Juni 2012, http://nl.wikipedia.org/wiki/Warga

Flagchart.net, (2008). Wergea.gif. Geraadpleegd op 15 Juni 2012, http://www.flagchart.net/f/p/gemeentevlaggen/staddorp/wergea.gif

Heraldry of the World, (2012). Warga,gif. Geraadpleegd op 15 Juni 2012, http://www.ngw.nl/heraldrywiki/images/1/1a/Warga.gif 


Durk Swierstra, Meine Bijlsma, Durk Hornstra, Gerrit Brouwer, (2012). Bedrijven.html, Geraadpleegd op 7 Juni 2012, http://www.wergea.com/joomla152/bedrijven.html

Beleeffriesland.nl, (2012). Puffin Lounge Sloep Warga- Grou, Geraadpleegd op 8 Juni 2012, http://www.beleeffriesland.nl/watersport/watersportarrangementen/puffin-lounge-sloep-warga---grou.htm?steID=6&itmID=23046

Uitindrachten.nl, (2012). 200212041522311689.jpg, Geraadpleegd op 8 Juni 2012, http://www.uitindrachten.nl/site/uploads/images/profiles/47/200212041522311689.jpg

Webmaster Teatsen.nl, (2012). Teatsen, Geraadpleegd op 9 Juni 2012, http://www.teatsen.nl/

Durk Swierstra, Meine Bijlsma, Durk Hornstra, Gerrit Brouwer, (2012). Wergea, Geraadpleegd op 7 Juni 2012, http://www.wergea.com/joomla152/

Webmaster Huisartsenpraktijk warga, (2012). Huisartsenpraktijk Warga, Geraadpleegd op 9 Juni 2012, http://www.huisartsenpraktijkwarga.nl/

Google, (2012). Maps, Geraadpleegd op 16 Juni 2012, http://maps.google.nl/

Boeken:

Kooistra, J. (1985, 1990, 1995, 2000, 2005, 2010) Ien & oar út ‘e skiednis fan Wergea, Leeuwarden.

*De zwart-wit foto’s komen uit deze serie boeken.

De inwoner die we mochten interviewen.

Eigen foto’s gemaakt met digitale camera.

Maak een Gratis Website met JouwWeb